VAR of Modelovereenkomst?

De VAR verdwijnt naar alle waarschijnlijkheid per 1 april 2016. De Eerste Kamer moet hier nog wel uiterlijk 26 januari 2016 mee instemmen. Als alternatief voor de VAR kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers gaan werken met door de Belastingdienst beoordeelde en goedgekeurde modelovereenkomsten. Het voordeel van deze goedgekeurde modelovereenkomsten is dat de opdrachtgever nog steeds een vrijwaring voor de loonheffingen heeft. Hierbij is van belang dat er gewerkt wordt volgens afspraken uit de overeenkomsten. De voorbereidingsfase is volop in gang (ondanks dat de Eerste Kamer nog moet instemmen). Vanaf 1 april 2016 tot 1 januari 2017 komt er een implementatiefase, waarin opdrachtgevers en opdrachtnemers de tijd krijgen – om waar nodig – hun werkwijze aan te passen. Gedurende die gewenningsperiode hanteert de Belastingdienst een terughoudend handhavingsbeleid. U heeft wel een inspanningsverplichting om de afspraken met de opdrachtgevers, dan wel opdrachtnemers aan te passen. De Belastingdienst publiceert steeds meer modelovereenkomsten die opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen gebruiken. Wilt u liever werken met een eigen overeenkomst dan moet u als opdrachtgever zelf bepalen of u loonheffingen moet inhouden en betalen. Om u hierbij te helpen heeft de Belastingdienst nu een overzicht gepubliceerd van voorbeeldbepalingen. Onze collega Wouter Lunstroo kan samen met u een maatwerkovereenkomst opstellen en deze ter goedkeuring voorleggen aan de Belastingdienst.

Groei: VvE beheer onder aparte BV

Per 1 januari 2016 zal de structuur van ons bedrijf wijzigen. Met trost kunnen wij mededelen dat door de groei in alle onderdelen van ons bedrijf wij hebben besloten de verschillende zaken te splitsen. Met ingang van 1 januari zal het beheer van VvE’s worden uitgevoerd door Janssen & Kooy VVE Beheer BV (www.jkvvebeheer.nl) . De overige werkzaamheden zullen nog blijven worden uitgevoerd door Administratiekantoor Janssen & Kooy V.O.F.. De dienstverlening zoals u hem nu gewend bent wijzigt niet en de zelfde personen zullen u te woord blijven staan.

Aangifte inkomstenbelasting 2015

Speerpunten Belastingdienst aangiften inkomstenbelasting 2015 Jaarlijks benoemt de Belastingdienst een aantal speerpunten die in de aanslagregeling extra aandacht krijgen. Voor de aangiften inkomstenbelasting 2015 is door de Belastingdienst aangegeven dat de rekeningcourantschulden bij de BV extra aandacht krijgen. Indien uw rekening-courantschuld bij de BV inmiddels te hoog is opgelopen, dan kunt u een vragenbrief verwachten waarin de Belastingdienst vraagt om (extra) zekerheden, dan wel een aflossingsschema.

Samenwerking RSM Netherlands Belastingadviseurs N.V.

Met ingang van 1 januari 2016 werken wij samen met RSM Netherlands Belastingadviseurs N.V. Voor alle fiscale adviezen zullen wij samenwerken met Wouter Lunstroo die werkzaam is bij RSM. Voor velen is hij al een bekend persoon. Wouter behoort tot de top van belasting adviseurs in Nederland. Mocht u een gesprek willen over uw huidige situatie, neem dan contact op met ons kantoor en wij zullen samen zoeken naar de beste oplossing.
Wij kijken uit naar een mooie samenwerking.

Culinair Zandvoort 2016

Ook in 2016 zijn wij weer hoofdsponsor van Culinair Zandvoort.
Al voor de 7de keer sponsoren wij het lekkerste weekend van Zandvoort.
Dit jaar gehouden op 24, 25 en 26 juni op het gasthuisplein.
Gedurende het weekend kan iedereen genieten van heerlijke gerechten uit
diversen keukens van Zandvoortse horeca ondernemers.
Wellicht treffen wij u tijdens dit culinaire weekend!

De blauwe enveloppe verdwijnt

Hebt u de berekening van de huur- en zorgtoeslag voor 2016 al gezien?
Nog geen post gehad? Dan kunt u nog lang wachten. De Belastingdienst neemt afscheid van de blauwe envelop. Na bijna honderd jaar wordt het fenomeen bij het oud papier gegooid. De fiscus gaat digitaal!

Steeds meer berichten vallen niet langer op de deurmat, maar zoeven geruisloos binnen via uw digitale postbus. Deze is bereikbaar via www.mijnoverheid.nl. U hebt zich nog niet aangemeld? Geen probleem, maar dat betekent wel dat u er niet op geattendeerd wordt dat er ongeopende post in uw berichtenbox ligt. Zoals de berekening van de toeslagen voor volgend jaar, de eerste post die alleen nog digitaal verstuurd wordt door de Belastingdienst.

Uiterlijk 15 december 2015 zitten de zogeheten voorschotbeschikkingen in de berichtenbox. Het verzoek om aangifte inkomstenbelasting 2015 te doen, ontvangt u volgend voorjaar zowel via internet als via de postbode.

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën, de baas van de Belastingdienst, meent dat de blauwe envelop toe is aan haar pensioen. Post en papier zijn niet meer van deze tijd en bovendien veel te duur. Het doen van aangifte, vragen om toeslagen en maken van bezwaar kan digitaal veel sneller en makkelijker. Hij wijst op het succes van de digitale aangifte, die grotendeels vooraf is ingevuld. Ook voert hij aan dat 95 procent van de huishoudens in Nederland toegang tot internet heeft. De bewindsman gaat er gemakshalve aan voorbij dat vooral veel ouderen weinig of geen gebruikmaken van internet. Erger is dat zij geen keus hebben: ook zij moeten eraan geloven. Er is zelfs wettelijk besloten dat de fiscus zijn berichten straks enkel nog digitaal mag verzenden.

Ouderen zijn straks aangewezen op hulp van derden, wat hen kwetsbaar maakt voor misbruik van de DigiD-code. Daarnaast is de berichtenbox op mijnoverheid.nl nog niet bekend bij het grote publiek. Zolang mensen geen seintje krijgen dat er een bericht van de Belastingdienst is, kan het zijn dat ze dat missen. Dat is extra vervelend bij berichten die een termijn bevatten waarbinnen bezwaar moet worden gemaakt. Ten slotte wordt mijnoverheid.nl een verzamelbak van waardevolle informatie.
(bron: RSM)