VAR of Modelovereenkomst?

De VAR verdwijnt naar alle waarschijnlijkheid per 1 april 2016. De Eerste Kamer moet hier nog wel uiterlijk 26 januari 2016 mee instemmen. Als alternatief voor de VAR kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers gaan werken met door de Belastingdienst beoordeelde en goedgekeurde modelovereenkomsten. Het voordeel van deze goedgekeurde modelovereenkomsten is dat de opdrachtgever nog steeds een vrijwaring voor de loonheffingen heeft. Hierbij is van belang dat er gewerkt wordt volgens afspraken uit de overeenkomsten. De voorbereidingsfase is volop in gang (ondanks dat de Eerste Kamer nog moet instemmen). Vanaf 1 april 2016 tot 1 januari 2017 komt er een implementatiefase, waarin opdrachtgevers en opdrachtnemers de tijd krijgen – om waar nodig – hun werkwijze aan te passen. Gedurende die gewenningsperiode hanteert de Belastingdienst een terughoudend handhavingsbeleid. U heeft wel een inspanningsverplichting om de afspraken met de opdrachtgevers, dan wel opdrachtnemers aan te passen. De Belastingdienst publiceert steeds meer modelovereenkomsten die opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen gebruiken. Wilt u liever werken met een eigen overeenkomst dan moet u als opdrachtgever zelf bepalen of u loonheffingen moet inhouden en betalen. Om u hierbij te helpen heeft de Belastingdienst nu een overzicht gepubliceerd van voorbeeldbepalingen. Onze collega Wouter Lunstroo kan samen met u een maatwerkovereenkomst opstellen en deze ter goedkeuring voorleggen aan de Belastingdienst.