Corona Virus

COVID-19

Het COVID-19 virus heeft velen ondernemers financieel geraakt. In de afgelopen maanden zijn er vele regelingen langs gekomen om de last iets dragelijker te maken. Helaas is / was dit niet voldoende en zal de toekomst moeten uitwijzen hoe groot de impact is geweest of zal zijn. Wij hebben als kantoor vele ondernemers geholpen de juiste regelingen te vinden en aan te vragen. Door de grote hoeveelheid informatie die op de ondernemer afkwam hebben we hier getracht alles duidelijk uiteen te zetten.

Echter na maanden van informatie toevoegen werd ook dit een bos waar nog moeilijk door heen te komen was. Om die reden hebben we besloten de informatie te verwijderen en je te wijzen op de zeer overzichtelijke tool van de KVK. Met deze tool kunt eenvoudig zien op welke regelingen je aanspraak kunt maken. Zodra je hierna nog informatie wenst te ontvangen dan staan we je graag per mail of telefonisch bij om toelichting te geven waar nodig.

Wij wensen alle ondernemers die geraakt zijn door deze situatie heel veel sterkte toe en staan je graag bij waar mogelijk!

Team Janssen & Kooy

Informatieve links m.b.t. COVID-19

Rijksoverheid
RIVM
Coronacalculator